Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

tel.: +48 730 175 757
Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  

Firma Pomerania Service Group sp. z o.o. szanuje prywatność użytkowników serwisu www.program-spedycyjny.pl oraz serwisu www.sieciowy.com.pl. Zależy Nam, aby każdy kto odwiedza podane serwisy, dokładnie wiedział, jak jest chroniona jego prywatność.  

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Sklepu. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisów www.program-spedycyjny.pl oraz www.sieciowy.com.pl [dale: także sklep internetowy] Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupujących. 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) [dalej: RODO], informujemy, że:  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomerania Services sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pomerania Services Group sp. z o.o. z siedzibą w Miastku, przy ul. Koszalińskiej 22, 77-200 Miastko, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000517544, posiadająca nr NIP: 8421771302, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Tomasza Hinz. Telefon +48 729 380 923, email: [email protected] 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez email [email protected]; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.  

Korzystając z serwisu www.sieciowy.com.pl oraz www.program-spedycyjny.pl akceptujesz zasady Polityki Prywatności. 

Jakie dane osobowe przetwarzamy 

Przetwarzamy dane, które Użytkownik podaje lub pozostawia w ramach korzystania z Usług dostępnych na naszych serwisach. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia, założenia konta lub zawarcia umowy, a które to dane Użytkownik podaje nam np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w naszych Usługach, jak również dane, które pozostają w ramach poruszania się po naszych Usługach czyli m.in. te, które pozostają w tzw. plikach cookies. 

Dane podane w formularzach lub zgłoszeniach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu założenia konta w sklepie internetowym, dokonania zakupu wybranego produktu lub usługi z nim związanej, procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego. Gromadzone dane osobowe obejmują informacje takie jak: 

 1. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu,   
 2. Adres zamieszkania, siedziby lub korespondencyjny,  
 3. Numer telefonu/ numer fax,  
 4. Adres e-mail,  
 5. Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności  przelewem tradycyjnym),  
 6. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dotyczy jedynie Klientów prowadzących działalność gospodarczą),  
 7. Identyfikator Użytkownika w sklepie internetowym (jeżeli Użytkownik ma założone konto w sklepie internetowym),  
 8. Wiek/data urodzenia (jeżeli Użytkownik ma założone konto w sklepie internetowym),  
 9. Płeć (jeżeli Użytkownik ma założone konto w sklepie internetowym),  
 10. historia zamówień lub płatności (jeżeli Użytkownik ma złożone konto w sklepie internetowym).  
 11. opinie klientów na temat określonych produktów widoczne dla pozostałych klientów tzw. ”ocena” w formie gwiazdek przy produkcie z możliwością udzielenia przez osobę oceniającą krótkiego komentarza do oceny,  
 12. treści wprowadzane przez klientów za pomocą formularzy kontaktowych ze strony,  

 

Cele, podstawy i okresy przetwarzania danych 

Podstawy prawne oraz okresy przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące: 

  Cele przetwarzanie danych:   Podstawy prawne:                Okres przetwarzania:  
1.  
Założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym, w tym umieszczenia danych w bazie Klientów 
  
Art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO 
– dobrowolna zgoda  
do czasu wycofania zgody  
Wykonanie umowy zakupu określonych produktów lub usług oferowanych w ramach
sklepu internetowego [dalej: Usługa], w tym  dopasowywanie             Usługi   do                potrzeb Użytkowników,                analizowanie      i udoskonalanie Usługi oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usługi (dalej „wykonanie Usługi”
Art. 6 ust. 1 lit b) 
RODO - niezbędność do wykonania 
umowy, której stroną jest 
Użytkownik 
Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Administratorem a 
Użytkownikiem, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te
mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak 
wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle 
obowiązującego prawa np. 
przetwarzanie w celach 
statystycznych, rozliczeniowych lub
w celu obrony lub  dochodzenia 
roszczeń 
pomiary analityczne [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.]  Art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO - uzasadniony interes 
administratora 
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub ustalenia przez 
Administratora, że dane te się zdezaktualizowały 
pomiary statystyczne (dalej „statystyka”) marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (dalej również „marketing własny”).   Art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO - uzasadniony interes 
administratora 
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub ustalenia przez 
Administratora, że dane te się zdezaktualizowały 
5. marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (dalej również „marketing cudzy”).  Art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO 
– dobrowolna zgoda 
o czasu wycofania zgody 
6.  
Założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym, w tym umieszczenia danych w bazie Klientów 
  
Art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO 
– dobrowolna zgoda  
do czasu wycofania zgody  
7. Archiwizacja – cele dowodowe na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów lub w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  Art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO - uzasadniony interes 
administratora 
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub ustalenia przez 
Administratora, że  dane te się zdezaktualizowały 
8. Zapisanie się do Newslettera w celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych Art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO 
– dobrowolna zgoda
Do czasu wycofania zgody

 

 

Prawo do sprzeciwu  

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 

Odbiorcy danych 

Dane osobowe Użytkowników – w tym Twoje dane, mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, sprzedając, kupując lub łącząc produkty lub usługi itp.   

Przy sprzedaży produktów określonych producentów tj. firm Cisco System, Dell, Hewlett Packard, FSP, Comel – Tomasz Hinz., Lenovo, Qnap, Synology, IBM, Fujitsu Siemens, Extreme Networks, Juniper Networks, Alcatel, ZkTeco, Novitus, Allied Telesis, Reval, Meraki, Adobe Corporation, Microsoft Corporation, Symantec, Insert sp. z o.o., Dagma (programy Esset), gdzie zachodzi konieczność podania danych klienta końcowego przed zrealizowaniem transakcji zakupu w celu określenia cen dla klienta końcowego, przydzielania upustu specjalnego. Zakres podawanych danych w/w firmom to: 

Nazwa Państwa firmy wraz z danymi jak adres, nazwa, adres email, telefon, NIP, Regon, Branża, czasami jeśli jest to wymagane ilość pracowników, obroty roczne, historia wykorzystania innych produktów tego producenta jeśli są przez Państwa posiadane, bywa i tak, że upusty są przydzielane z uwagi na wcześniejsze wykorzystywanie produktów innego producenta (przejście od konkurencji) wtedy przekazujemy – po uzyskaniu od Państwa takich informacji – dane urządzeń z których Państwo korzystaliście i ich ilości (zwykle jest to nazwa producenta, typ urządzeń lub wersja programu). Dane kontaktowe do osoby po Państwa stronie. Staramy się jednak aby byli Państwo informowani szczegółowo do kogo i na jaką okoliczność takie dane przekażemy. 

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp inni nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, agencje marketingowe: 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Na naszej stronie sprzedawane są również produkty tzw. „Podwójnego Zastosowania” – ten termin określa „Towary podwójnego zastosowania to takie, które mogą być użyte zarówno do celów cywilnych jak i wojskowych. Podlegają one kontroli w obrocie, m.in. na ich wywóz poza terytorium Unii Europejskiej konieczne jest stosowne zezwolenie” – źródło infor.pl. w przypadku jeśli będziesz zamierzał kupić taki produkt, nasza firma będzie zobowiązana do zgłoszenia takiej chęci zakupu do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z podaniem danych nabywcy, osoby kontraktowej po Państwa stronie wraz z danymi jak Imię i Nazwisko nr. Telefonu, adres email, dalej celu nabycia w takim zakresie jaki jest nam znany. Jakie to Towary ? To urządzenia, które w sposób profesjonalny potrafią szyfrować transmisję, zwłaszcza te które wykorzystują standardy AES i 3DES czyli zapory sieciowe, koncentratory VPN, Routery z oprogramowaniem do szyfrowania.  

Euler Hermes – firma zajmująca się ubezpieczeniem wierzytelności i wywiadownia gospodarcza, przekazujemy im dane jeśli transakcja którą zawieramy jest na kwotę większą niż 20 000 PLN i jest na nią przyznawany kredyt kupiecki, lub jeśli kupujący – nie zależnie od wysokości transakcji po mimo wezwań z naszej strony nie płaci swoich zobowiązań wobec nas. 

Firma Pikseo sp. K. – firma zajmująca się pozycjonowaniem, ta firma posiada dostęp do danych analitycznych związanych z pozycjonowaniem, niema tam danych osobowych. 

Firma Delante – firma zajmująca się pozycjonowaniem, ta firma posiada dostęp do danych analitycznych związanych z pozycjonowaniem, niema tam danych osobowych. 

DPD sp.z o.o. – firma kurierska, która dostarcza towary nabyte u nas, czasami wykorzystujemy innych kurierów wtedy może to być firma UPS Polska, Schenker, DHL Express, Inpost, Fedex, GLS lub Poczta Polska. 

Osoby lub firmy, które z jakiegoś powodu będą uczestniczyć w transakcji realizowanej dla Państwa, a w szczególności: Dostawa i instalacja w siedzibie klienta, Zdalna konfiguracja i przygotowanie do pracy urządzenia nabytego w naszym sklepie, reklamacja gwarancyjna lub pogwarancyjna towaru/usługi. W takich przypadkach podajemy naszym parterom dane kontaktowe jak Imię, Nazwisko, firmę, adres email, numer telefonu, adres podany przez Państwa. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą:  

Zgodnie z RODO, każdemu Użytkownikowi przysługuje: 

 1. prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii; 
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
 3. prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych; 
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem  

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw: 

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw: 

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Usług na rzecz Użytkownika - Twoją rzecz, w szczególności założenia konta, zawarcia umowy sprzedaży, zgłoszenia reklamacji.  

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

 


Wykorzystujemy Twoje dane również do celów marketingowych i przetwarzamy je w system CRM, polega to na tym, że na podstawie dokonanych przez Ciebie zakupów – rodzaje urządzeń, zrealizowanych obrotów, twojej opinii na temat realizacji usługi podejmujemy decyzję o : 

Wysłaniu Państwu upominków – kart rabatowych, paczek świątecznych, ale i również na tej podstawie dzwonimy lub do Państwa bo wydaje nam się, że wchodząca promocja może być dla Państwa interesująca, wysyłamy newsletter, ale także wysyłamy do Państwa informacje o dostawie towaru i numerze listu przewozowego po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie, ale także na podstawie Twoich wcześniejszych zakupów nasz sklep może dopasować swój wygląd i wyświetlane towary do Twoich w naszym uznaniu potrzeb -  te czynności można uznać za zautomatyzowane profilowanie. 

Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Aktualnie używamy Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookie, jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics. 

Informacja o zamiarze przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej  

Nie zamierzamy przekazywać danych Użytkowników do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  

Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:  

 • Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika - o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy kontaktowych (zakładanie konta w serwisie, składanie zamówienia, zgłaszanie reklamacji, zapytania handlowe); 
 • Informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu - nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Wśród nich mogą być: 

Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies. 

Adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią. 

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis internetowy, który odwiedza Użytkownik Internetu do jego urządzenia końcowego (komputer, smartfon itp.), a które przechowywane są na urządzeniu końcowym i przeznaczone do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików: 

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);  
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  

Używamy ciasteczek, aby: 

 • ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisów - pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 
 • utrzymać sesje Użytkownika Serwisu – sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, 
 • tworzyć anonimowe statystyki serwisu - dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać serwis tak, by był on jeszcze bardziej przyjazny, 
 • określić profil Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych , w szczególności sieci Google. 

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

Witryna stworzona na platformie